Faculty  

Teaching Staff

 

Non -Teaching Staff

 

Hospital Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr.  No. Name Department / Subject
1 Dr Madhuri Kumari Maulik Siddhant
2 Dr Sarita Dhankhar  Maulik Siddhant  sanskrit
3.  Dr Nilesh Lahri  Maulik Siddhant  
4 Dr. Naveenta Maulik Siddhant 
Dr Ujwala Mahadeo Kate Sharir Rachna 
6 Dr Minal mahatre Sharir Rachna
7 Dr Shivranjini Sharir Rachna
Dr Mahesh Chand Purvya Sharir Kriya
9 Dr Nidhi gupta Sharir Kriya
10 Dr Geetanjali Dravya Guna
11  Dr Malvika Dravya Guna
12  Dr B.B. Asanghal Ras Shastra
13  Dr Anita Kumari Ras Shastra
14 Dr sham sundar sonwane Rog Evam Vikriti Vigyan
15  Dr Anish Anil Pandit Rog Evam Vikriti Vigyan
16 Dr Kaushik Porel Rog Evam Vikriti Vigyan
17  Dr  M.K. Khan Swasth Vritt
18  Dr Krishan Yadav  Swasth Vritt
19 Dr Boini Ramesh Babu Agad Tantra
20  Dr Dhirendra Agad  Tantra
21  Dr Lalit Kumar Kaumar Bhritya
22 Dr Sunil Kumar Kaumar Bhritya
23 Dr Vijay Balasahab Prasuti Tantra Stri Roga
24 Dr Chaitali misal Prasuti Tantra Stri roga
25 Dr Sneha Tiwari Prasuti Tantra Stri Roga
26  Dr Kosaraj Venkata Chalapathi Rao Shalya Tantra
27 Dr Anju Lata Shalya Tantra
28 Dr Kiran Tulsi Das Patil Shalakya Tantra
29  Dr Anamika Shalakya Tantra
30 Dr Omparkash Jakhar Panchkarma
31 Dr Sanjeet Singh Rana Panchkarma
32 Dr Sanjay Gunjal kaya Chikitsa
33 Dr Ritu Yadav Kaya Chikitsa